Regulamin Ligi Juniorów

LIGA TENISOWA JUNIORÓW GANADOR SPORT

Mecze rozgrywane są tylko na kortach Ganador Sport, do dwóch wygranych setów (od stanu 0:0 i zgodnie z zasadami PZT bez netów).

Przy stanie 1:1, rozgrywany jest trzeci set w formie super tie-break'a, do 10 pkt. z 2 pkt. przewagi.


1. W Lidze Tenisowej Juniorów Ganador Sport mogą brać udział Gracze z
rocznika 2003-2007.
2. Każdy Uczestnik turnieju oraz jego opiekun/opiekunowie prawni zobowiązują
się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a rozpoczęcie rozgrywek jest
jednoznaczne z zapoznaniem i pełną akceptacją jego treści.
3. Każdy Uczestnik turnieju oraz jego opiekun/opiekunowie prawni wyrażają
zgodę na przekazanie przez Organizatora danych kontaktowych do pozostałych
zawodników uczestniczących w Lidze.
4. Do rozgrywek Gracze zgłaszani są przez ich opiekuna/opiekunów prawnych,
którzy podają swój numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Rozgrywki w pierwszym półroczu roku 2018 podzielone są na 4 rundy wg
miesięcy:
I RUNDA - MARZEC
II RUNDA - KWIECIEŃ
III RUNDA - MAJ
IV RUNDA - CZERWIEC
6. Rozgrywki przeprowadzane są w ligach 4 lub 3 osobowych (3 osobowa liga
dotyczy tylko najniższej ligi).
7. W każdej rundzie Gracze rozgrywają mecz ze wszystkimi rywalami w swojej
lidze.
8. Terminy meczów ustalane są z góry wg schematu:
1 kolejka - 1 weekend miesiąca
2 kolejka - 2 weekend miesiąca
3 kolejka - 3 weekend miesiąca
Terminy te mogą zostać przesunięte w przypadku gdy pierwszym dniem miesiąca
jest niedziela, bądź niedziela jest dniem świątecznym, w którym Ganador Sport nie
pracuje.
Godziny rozgrywania meczów:
I LIGA - niedziela godzina 15.00
II LIGA - niedziela godzina 17.00
III LIGA - niedziela godzina 15.00
IV LIGA - niedziela godzina 17.00
9. Zmiana terminu meczu może nastąpić w przypadku ustalenia nowego terminu
pomiędzy opiekunami prawnymi Uczestników danej ligi i jego zgłoszeniu w
Recepcji Ganador Sport. Nowy termin może zostać przesunięty na dowolny dzień i
dowolną godzinę w miesiącu danej rundy.
10. Za każdy mecz przyznawane są punkty:
zwycięstwo 2:0 - 4 punkty (również walkower)
zwycięstwo 2:1 - 3 punkty
przegrana 1:2 - 2 punkty
przegrana 0:2 - 1 punkt
walkower - 0 punktów
11. Po zakończonej rundzie najlepszy Gracz z każdej ligi (poza grupą pierwszą)
awansuje do wyższej ligi, ostatni Gracz spada do ligi niższej (z wyjątkiem grupy
najniższej). Wyjątek stanowią sytuacje, gdy liczba Uczestników w grupie ulegnie
zmianie. Wtedy liczba osób awansujących lub spadających ulega zmianie.
12. Jeśli Gracze na koniec rundy mają taką samą ilość punktów o ich miejscu
zadecyduje kolejno: liczba zdobytych setów; liczba zdobytych gemów
w rundzie; różnica między ilością wygranych, a przegranych gemów.
13. Na koniec IV rundy najlepsi Gracze Ligi otrzymają trofea oraz nagrody
ufundowane przez partnerów Ligi.
14. OPŁATY:
Cena zawiera:
 wynajem kortu na 3 bądź 2 mecze (2 godziny każdy mecz)
 nowe piłki na każdy mecz (piłki po grze zostają zwrócone do
Recepcji)
W sezonie letnim (od 01.05 do 30.09):
 140 zł/runda grupa 4 osobowa
 90 zł/runda grupa 3 osobowa
W sezonie zimowym (od 01.10 do 30.04):
 190 zł/runda grupa 4 osobowa
 130 zł/runda grupa 3 osobowa
15.Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty przed rozpoczęciem rundy.
16.Walkowery i inne spory:
a) W przypadku gdy dwóch zawodników jest umówionych na rozegranie meczu
ligowego na konkretny dzień i jeden z nich odwoła/zrezygnuje tego samego dnia,
którego miał się odbyć pojedynek lub nie stawi się na umówiony pojedynek,
wtedy drugi zawodnik może zażądać walkowera (którego otrzyma) lub może też
dać kolejną szansę pierwszemu zawodnikowi. W przypadku problemów między
stronami najlepszym dowodem będzie wiadomość e-mail lub SMS potwierdzający
zaistniałą
sytuację.
b) W przypadku, w którym dwóch zawodników przesunie ustalony termin
spotkania, a następnie nie może znaleźć wspólnego terminu na rozegranie meczu
przez cały miesiąc, wtedy niezbędna jest dobra wola Graczy. Mediacje
Organizatora mogą się okazać nieefektywne.
W sytuacji, w której Gracze nie potrafią się porozumieć jedyne rozwiązanie
stanowi ustanowienie ostatecznego terminu rozgrywki na ostatni dzień miesiąca o
godzinie 8.00. Gracz, który nie stawi się na rozgrywce bądź nie wyrazi chęci
stawienia się poddaje mecz walkowerem.
W takich sytuacjach najlepsze dowody będą stanowić wcześniej zgłoszone
problemy Organizatorowi drogą mailową lub SMS.
c) Wszelkie pozostałe spory i kwestie nie ujęte w regulaminie Ligi rozstrzyga klub
Ganador Sport.
Osoba koordynująco - decyzyjna to Paweł Mossakowski, nr tel. 793-919-326.
17. Ganador Sport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
powstałe w związku z rozrywkami Ligi Tenisowej Juniorów Ganador Sport, w
szczególności za urazy Uczestników lub innych osób oraz za szkody majątkowe.