Regulamin Challenge Ganador Sport

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 Challenge GanadorSport

 

NA KORTACH GANADORSPORT

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem zawodów Challenge GanadorSport jest GANADOR SPORT.

 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Zawodnicy, którzy brali udział w poprzedniej edycji zostają automatycznie przepisani do nowego sezonu. W przypadku braku chęci uczestnictwa należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora.

 4. Lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania. Losowanie odbywać się będzie w dniu rozpoczęcia kolejnego sezonu.

 5. Możliwość wyzywania zostanie włączona w dniu rozpoczęcia nowego sezon. Zawodnik, który chce wejść na listę po rozpoczęciu rozgrywek rozpoczyna rozgrywki od końca rozgrywek.

 6. Sezon letni zawodów trwa od 01.05. do 30.09. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do 23.09.

  Sezon zimowy zawodów trwa od 01.10. do 30.04. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków może być rzucone do 23.04. Po tych terminach system on-line obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.

 7. Wszelkie pytania, sugestie, nieporozumienia, należy kierować tylko i wyłącznie do Dyrektora Turnieju, mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 

 1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line. Wyzwanie może nastąpić również za pośrednictwem recepcji GS.

 2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się maksymalnie 5 pozycji wyżej niż wyzywający.

   W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

 3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu (wybiera nawierzchnię kortu) oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.

 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

 5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.

 6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

 7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.

 8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
 9. W wyniku zdarzeń losowych istnieje możliwość przesunięcia meczu o maksymalnie 72h.

          Jeżeli:

          -wyrazi na to zgodę przeciwnik.

          -nie uda się rozegrać meczu w ciągu 72h przeciwnik wygrywa spotkanie walkowerem.

 10. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Ganador Sport do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.      
 11. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 12. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek zaraz po jego zakończeniu- w recepcji klubu GS
 13. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę zegarową wynosi (przy płatności karnetem klubowym zniżka różnież obowiązuje):

           - 01.05. - 30.09. rabat 20% (+ rabat z karnetu)

           - 01.10. - 30.04. rabat 20% (+ rabat z karnetu)

 14. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 nowe piłki. Na terenie klubu znajduje się sklep tenisowy, w którym zawodnicy mają specjalne ceny na wybrane piłki.
 15. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 16. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 17. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 18. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 19. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW 

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 15 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.

 3. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

 4. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.

 5. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.

 6. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem rozgrywek.

 

 ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.

 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.

  *1 ostrzeżenie-bez spadku

  *2 ostrzeżenie-spadek o jedną pozycje.

  *3 ostrzeżenie-spadek o dwie pozycje.

  *4 ostrzeżenie-spadek o trzy pozycje.

  *5 ostrzeżenie-spadek o cztery pozycje.

 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW

 

 1. Do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową wysokości 100 PLN za każdy sezon.

 2. Wpisowe należy opłacić przed rozpoczęciem uczestnictwa. Poniżej dane do przelewu:
  Tytuł przelewu: tylko swoje imię i nazwisko

Ganador Sport Michalska, Mańk S.C., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 97B

NR KONTA: 58 1160 2202 0000 0002 4222 9518

 

KWESTIE SPORNE

 

 1. Dyrektor Turnieju rozstrzyga wszelkie kwestie sporne.

 2. W przypadku wystąpienia kwestii spornych, proszę opisać całą sytuację i przesłać mailowo do Dyrektora Turnieju na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.